DIRBAME - EURO IMPEX SHOP - dirba 24/7

Saugumo politika

Slapukai (angl. cookies)
1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą bei matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip vardas, pavardė, adresas ir pan.). Svetainėse slapukai naudojami formuojant prekių krepšelį, fiksuoti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas.
2. Pirkėjas gali bet kada išjungti slapukų naudojimą arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant, tačiau dauguma svetainių gali neveikti arba veikti netinkamai. Pagal nutylėjimą, dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau per nustatymus jų naudojimą galima pakeisti. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami ir perduodami tretiesiems asmenims slapukų pagalba.

Bendrosios nuostatos
1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.
2. Pirkėjo duomenų tvarkymą atlieka Pardavėjo atstovas.
3. Visos žemiau aprašytos sąlygos apibrėžia Taisykles naudojantis internetine parduotuve shop.euroimpex.lt (toliau – Svetainė).

Asmens duomenų tvarkymas
1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje ar formuodamas užsakymą Svetainėje, būtų tvarkomi remiantis šiomis Taisyklėmis.
2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti juos. Tokiu atveju, privalo kreiptis į Pardavėjo atstovą el. paštu sales@euroimpex.lt arba telefonu +37068744056. Gavęs raštišką prašymą, Pardavėjas per protingą laiko terminą turi įgyvendinti Pirkėjo nurodymą.
3. Pirkėjas turi teisę reikalauti sunaikinti, ištrinti savo asmens duomenis ar sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, jei šie tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.
4. Visi Pirkėjo duomenys, kurie įvedami Svetainėje (įm. pavadinimas, įm. kodas, vardas, pavardė, adresas, kontaktinis telefono numeris, el. pašto adresas ir kita registracijos anketoje nurodyta informacija) naudojama prekių ar paslaugų užsakymų apdorojimui ir kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo tinkamu užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
5. SVARBU! Pirkėjas, pažymėdamas varnelę ties „Naujienlaiškio prenumerata“ nurodo, kad sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo ir (ar) iš jo pasirinktų trečiųjų asmenų registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu. Pirkėjas turi teisę atsisakyti šios prenumeratos. Tokiu atveju, privalo informuoti Pardavėjo atstovą el. paštu sales@euroimpex.lt arba telefonu +37068744056. Gavęs prašymą, Pardavėjas per protingą laiko terminą turi įgyvendinti Pirkėjo nurodymą.

Taisyklių keitimas
1. Pardavėjas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles, jas pakeisdamas Svetainės skiltyje Privatumas.
2. Taisyklių pakeitimai ar papildymai pradeda galioti nuo jų pakeitimo dienos Svetainėje.
3. Pirkėjas, nesutikdamas su Taisyklių naujais papildymais ar pakeitimais, turi teisę reikalauti, kad Pardavėjas panaikintų asmens duomenis ar sustabdytų jų tvarkymą.
4. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Svetainės paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja redakcija.

alt

Mes padėsime jums rasti bet kokią dalį

 

Return